Sök
Stäng denna sökruta.

Välkommen till Inviatech!

Hos oss jobbar ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar – allt för att våra kunder ska kunna förverkliga en hållbar helhet. Det som driver Inviatech är engagerade medarbetare som skapar värde – inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort.

https://www.high-endrolex.com/31

Ett urval av våra tjänster

VA-teknik

Vi dimensionerar och utformar kostnadseffektiva och hållbara VA-system samt dagvattenhantering för såväl större vägprojekt som mindre gator.

Läs mer >>

Mark och landskap

Landskap och mark spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala.

Läs mer >>

Väg och gata

Vi arbetar inom infrastruktur och anläggning i ett projekts alla faser. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande...

Läs mer >>

Arkitektur

Vi utför projekt i stor och liten skala med fokus på kreativa och hållbara lösningar med hög arkitektonisk kvalité.

Läs mer >>

Vi är oerhört nöjda med er träffsäkerhet vad gäller såväl kompetens, dialog som engagemang. Mycket glada över att ha er med i projekten!

PROJEKT

Älvan 2 Nybyggnadsprojekt

I Enköpings kommun byggs 110 nya bostäder med fokus på att optimera för så liten miljöpåverkan som möjligt. Inviatech har upprättat handlingar för mark och yttre VA.

Skyfallskartering

För två kommuner i Östergötland har Inviatech arbetat med skyfallskartering som ett led i arbetet med att minska översvämningsrisker i såväl befintlig som planerad bebyggelse. Med modellen har skyfall med 100-, 200-, 500- och 1000 års återkomsttid beräknats.

Visualiseringar

Tillsammans med Succé kommunikation och Mäklarhuset Partille har vi tagit fram ett tiotal visualiseringar inför försäljning av fastigheterna Slätten 1 och Lundgatan 14 i Lunden, Göteborg. Projektet innefattade både interiöra och exteriöra bilder.

Trafikutredning

Utanför Onsala Montessoriskola i Gottskär har vi tagit fram underlag för en ombyggnation av gata och parkeringsplatser. Uppdraget innefattade en trafikutredning för att bland annat öka säkerheten vid avlämning och upphämtning av barn.