Sök
Stäng denna sökruta.

Projekt- och byggledning

Vi på Inviatech kan med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre projekt- och byggledning.

Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.

Vi hjälper gärna till med det administrativa arbetet och ser tydlig dokumentation som en viktig del i ett lyckat resultat. Kontakter med myndigheter och andra intressenter är en del av detta. Att leda projekt kan ske i olika skeden, vi finns där både i projekterings- och byggskedet. Uppdragen varierar men återfinns främst inom mark- och anläggnings­sektorn. Vi kan ta ett helhetsansvar eller vara en del av ett projekt.

Projekteringsfasen är en kreativ och viktig process där vi tillsammans lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Alla större byggprojekt föregås av en omfattande projektering då anläggningens utformning och funktion planeras och förbereds. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt för varje kund och projekt så är också projekteringen unik. Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra, strukturera och samordna samtliga aktörers arbete och intressen under projekteringen. Vi samordnar kommunikationen mellan projektets intressenter och leder projekteringen.

KONTAKTA OSS