Search
Close this search box.

OM

INVIATECH

Hos oss jobbar ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar – allt för att våra kunder ska kunna förverkliga en hållbar helhet. Det som driver Inviatech är engagerade medarbetare som skapar värde – inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort.

Vår kultur innebär att vi lättare samarbetar mellan olika kompetenser. För varje år blir projekten allt mer komplexa. Fler och fler kompetenser behövs för att lösa utmaningarna, och därför låter vi ofta arkitekter, ingenjörer och projektledare samverka.

Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi vet också att vår utveckling sker tillsammans med våra medarbetare. Vi anställer personer med rätt attityd och kompetens och tror på att skapande och erfarenheter går hand i hand. Vi tror därför att framgång för alla innebär delaktighet i val av uppdrag, i karriärutveckling och i personlig utveckling.

Tänk på oss som en helhetstänkande konsult i skärningspunkten där samhällsbyggnad, människor och affär möts. Vi vill att vår expertis ska förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik, design och kommunikation.

Vår drivkraft ligger i att med kreativitet, detaljkunskap, analysförmåga och djupa ämneskunskaper ta fram väl fungerande projekteringslösningar.

Vi är måna om arbetsprocessen i ett projekt och en bra slutprodukt skapas i ett klimat av kreativitet och samverkan mellan projektets olika aktörer. Vi medverkar i alla faser i tillkomsten av en plats eller miljö. Från de inledande skedenas idéer, visioner, behovsanalyser och kostnadsberäkningar arbetar vi vidare med handlingar för myndighetsprövning och byggande. Under anläggningsskedet bistår vi med byggledning och projektledning.

Vi gillar utmaningar och är inte rädda för att testa ny mark. Våra värderingar är:

KONTAKTA OSS

Vi gillar utmaningar och är inte rädda för att testa ny mark. Våra värderingar är:

Samhällsengagemang

Vi värnar om unga samhällsbyggare.

För oss är föreningslivet inom idrott och kultur viktiga delar av samhället och en grund för att bygga en jämställd och hälsosam framtid. 

Vi sponsrar idrottsföreningar och andra organisationer som arbetar för barn och ungdomars utveckling och välbefinnande.