Sök
Stäng denna sökruta.

VA-teknik

Vi dimensionerar och utformar kostnadseffektiva och hållbara VA-system samt dagvattenhantering för såväl större vägprojekt som mindre gator.

Vår kompetens sträcker sig från tidiga skeden som exempelvis dagvattenutredningar till bygghandlingar och förfrågningsunderlag. Med vår samlade kompetens säkerställer vi en miljövänlig, långsiktig och effektiv vattenhantering som vi har förståelse och kompetens för framtida klimatförändringar och tittar hela tiden på nya effektiva lösningar som kan möta och förebygga dessa förändringar.

Genom modellering och ledningssamordning skapar vi bilder av ledningsnätens nuvarande funktion och se vilken effekt planerade åtgärder kommer att få.

KONTAKTA OSS