Sök
Stäng denna sökruta.

VÅRA

tjänster

Vi erbjuder helhetslösningar inom VA, landskap, väg och gata och våra experter arbetar med all slags projektering för kommersiella-, bostads- och industriområden. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och tar fram tidiga skisser till bygghandlingar och kompletta förfrågningsunderlag. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet från många kompetensområden.

VA-teknik

Vi dimensionerar och utformar kostnadseffektiva och hållbara VA-system samt dagvattenhantering för såväl större vägprojekt som mindre gator...

Läs mer >>

Mark och landskap

Landskap och mark spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala. Vi arbetar med allt från tidiga skeden med utredning...

Läs mer >>

Väg och gata

Vi arbetar inom infrastruktur och anläggning i ett projekts alla faser. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från större vägar till mindre lokalgator...

Läs mer >>

Arkitektur

Vi utför projekt i stor och liten skala med fokus på kreativa och hållbara lösningar med hög arkitektonisk kvalité. Vår kompetens sträcker sig genom hela byggprocessen...

Läs mer >>

Visualisering

Vi modellerar och renderar högkvalitativa bilder för alla typer av projekt, från produktdesign till planritningar och landskapsvisualiseringar...

Läs mer >>

Projekt- och byggledning

Vi på Inviatech kan med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre....

Läs mer >>

Mätteknik

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Inviatech levererar tjänster med hög noggrannhet...

Läs mer >>