Search
Close this search box.

Mark och landskap

Landskap och mark spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala. Vi arbetar med allt från tidiga skeden med utredning, skissarbete och gestaltning till projektering med samordningsmodeller genom 3D-projektering. Detta ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. Vi är delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

En kompetent projektering ger förutsättningar för en snabb och smidig upphandlings- och byggprocess. Det innebär i sin tur affärsmässiga fördelar och en genomtänkt slutlig lösning. Inviatechs experter har stor erfarenhet av projektering för olika typer av anläggningar från idéstudie till färdig bygghandling.

KONTAKTA OSS