Search
Close this search box.

Exploatering, nybyggnation – Bostadsområde

Mark- och VA-projektering i form av markplanering, höjdsättning och färdigt ytskikt, samt projektering av Yttre-VA. Omfattning, 6 stycken villor.