Sök
Stäng denna sökruta.

Exploateringsområde

Härön är en ö precis utanför Kyrkesund på Tjörn i Bohuslän. På denna fantastiska ö planeras byggnation av 18 friliggande villor och bostadsrätter. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för mark och VA inom exploateringsområdet. I projekteringen innefattas även inmätning, kontroll massballans som underlag till projekteringen.