Sök
Stäng denna sökruta.

Industri- och exploateringsområde

Mark- och VA-projektering för nybyggnation av en industritomt. Projektstorlek 35,000 m2. Projektet innefattade även körspårssimuleringar, dagvattenutredning och utredningar för ytoptimering av fastigheten.