Industribyggnad

Eskilstuna

Upprättande av Bygglovshandlingar & Systemhandling för Mark/Landskap, Yttre-VA, dagvattenhantering för ny industrifabrik.

Området omfattar byggnation om 40 000 kvm med tillhörande mark.