Inmätning, nybyggnation bostäder

Ulricehamn

Bostadsområde i Ulricehamn. Inmätning och triangulering av befintliga förhållanden.