Sök
Stäng denna sökruta.

Kafébyggnad i Brunnsparken

Göteborg

Upprättande av Mark och Yttre-VA för utförandeentreprenad.
Rödmönja tar sina utgångspunkter i den rika hantverkstradition som ger form åt Göteborgs taklandskap och de lekfulla, böljande former som har präglat tidigare byggnader på platsen. Byggnaden blir ett landmärke i den lilla skalan som på ett omsorgsfullt sätt ger karaktär och orienterbarhet till platsen.