Nyanläggning, Kommunalt VA

VA-projektering av allmänna VA-ledningar inom ny detaljplan.