Nybyggnadsprojekt

För bostadsbolag i Göteborg upprättar vi ett förfrågningsunderlag för mark gällande innergård samt parkeringsytor.