Nybyggnation lägenheter

Borås

Upprättar bygghandling för Mark- och VA anläggning. Nytt hyreshus i befintligt bostadsområde för kund i Borås.