Projekt och byggledning, förläggning av ytligt förlagda ledningar

Samordning och byggledning av utbyggnad av ytligt förlagda ledningar i nära samarbete ihop med kommun. Omfattning, 4,2 km spill och dricksvattenledning.