Sök
Stäng denna sökruta.

Skyfallskartering

För två kommuner i Östergötland har Inviatech arbetat med skyfallskartering som ett led i arbetet med att minska översvämningsrisker i såväl befintlig som planerad bebyggelse. Med modellen har skyfall med 100-, 200-, 500- och 1000 års återkomsttid beräknats.