Dagvattenutredning, Dagvattendammar

Upprättande av dagvattenutredning för framtida utbyggnad av industriverksamhet utanför Derome. Utredning av framtida dammar och upprättande av systemhandling.