Bostadsprojekt

Framtagande av bygghandling. Konsultation och projektering av mark, gata och yttre-VA för nybyggnad av flerbostadshus i två huskroppar med totalt 73 lägenheter.