Bostadsområde

Sjönära radhus och villor i västra delen av Fristad tätort cirka 12 km norr om Borås centrum Projektet innefattar upprättande av bygghandlingar för ledningsprojektering VA för området.

Bostadsutveckling

Ett spännande projekt om ca 120 nya bostäder i centrala Fristad, strax norr om Borås. I området planeras tre hus, samtliga med hyresrätter. Här har vi i tidigt skede tagit fram Ramhandling för beställaren.