https://www.high-endrolex.com/34

Bollplan

Modernisering av befintlig bollplan, innefattande ny anslutningsväg, parkering samt nytt konstgräs. Framtagande av kompletta bygghandlingar.