Exploateringsområde

Upprättande av bygghandlingar för mark och Yttre-VA. I projektet Brf Bohus Ängar byggs i första etapp 51 bostadslägenheter fördelat på 3 hus mitt i Nordtag/Ytterby.

Exploateringsområde Etapp 2

I projektet Brf Bohus Ängars etapp 2 fortsätter vi med projekteringen samt upprättande av bygghandlingar för mark och Yttre-VA.