Search
Close this search box.

Utsättning

På uppdrag av Trafikverket samt Kretslopp & Vatten, utför vi utsättning inför schaktfri nedläggning av ny kanalisation. Under tiden utförs noggranna undersökningar, så som inmätning av djup på befintlig kanalisation, geoteknisk undersökning och dokumentering av korsande ledningar.