Sök
Stäng denna sökruta.

Modernisering av gemensamhetsytor

På Sjöbo i Borås uppdaterar en bostadsrättförening sin innergård och intilliggande parkering. Här skapas odlingsmöjligheter i form av växthus och odlingslådor, fler parkeringsplatser och ytor att umgås på. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för Mark och Yttre-VA.

Nytt P-hus samt innergård

I sydöstra Borås planeras en stor ombyggnad av en befintlig bostadsgård, med målet att bygga bort hårdgjorda ytor till förmån för en social och grön miljö för de boende. Projektet innefattar även upprättandet av ett parkeringshus i två plan. Här tar vi fram förfrågningsunderlag för Mark och Yttre-VA.

Bostadsprojekt

För bostadsexploatör i Borås upprättar vi bygghandlingar för yttre-va samt höjdsättning mark.

Nybyggnation lägenheter

Upprättar bygghandling för Mark- och VA anläggning. Nytt hyreshus i befintligt bostadsområde för kund i Borås.

Bostadsområde

Projekt Björflokan är fördelat på fyra huskroppar med drygt 300 lägenheter, förskola, butiker samt parkeringshus. Projektet innefattar upprättande av ramhandling och bygghandlingar för mark och Yttre-VA inom bostadsområdet. I nära kontakt med markentreprenören tas handlingar fram inför projektstart.

Bostäder och skola

I fina Öresjö Ängar ett stenkast från Öresjö planeras detaljplan för uppförande av ca 350 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus, samt framtida skolområde. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för mark/landskap och VA i exploateringsområdet Öresjö Ängar. I projekteringen innefattas även inmätning, kontroll massballans som underlag till projekteringen.

Nyproduktion punkthus

I Borås nya bostadsområde Öresjö Ängar, utför vi detaljprojektering Mark och VA. Detta är 1 av 6 delområden som bebyggs av olika exploatörer. I det här fallet gäller det 5st punkthus för ett större bostadsbolag.

Nytt bilskadecenter

Samverkansprojekt där vi ansvarar för projektering i teknikområdena mark och VA på Viared Västra i Borås.