Sök
Stäng denna sökruta.

16st nya hyresrätter

I detta fina lantliga område är husen byggda med s.k. passivhusteknik. Vår beställare har förtätat området från 14 till 30st hyresrätter. Projektet innefattade upprättande av Bygglovshandlingar för mark, bygghandlingar för mark & VA, växt- och utrustningsplan med förteckning. Vi tar även fram en lättare 3D rendering för den nya delen av området.

Dagvattenutredning, Dagvattendammar

Upprättande av dagvattenutredning för framtida utbyggnad av industriverksamhet utanför Derome. Utredning av framtida dammar och upprättande av systemhandling.

Kafébyggnad i Brunnsparken

Upprättande av Mark och Yttre-VA för utförandeentreprenad. Rödmönja tar sina utgångspunkter i den rika hantverkstradition som ger form åt Göteborgs taklandskap och de lekfulla, böljande former som har präglat tidigare byggnader på platsen. Byggnaden blir ett landmärke i den lilla skalan som på ett omsorgsfullt sätt ger karaktär och orienterbarhet till platsen.

Industribyggnad

Upprättande av Bygglovshandlingar & Systemhandling för Mark/Landskap, Yttre-VA, dagvattenhantering för ny industrifabrik. Området omfattar byggnation om 40 000 kvm med tillhörande mark.

Älvan 2 Nybyggnadsprojekt

I Enköpings kommun byggs 110 nya bostäder med fokus på att optimera för så liten miljöpåverkan som möjligt. Inviatech har upprättat handlingar för mark och yttre VA.

Skyfallskartering

För två kommuner i Östergötland har Inviatech arbetat med skyfallskartering som ett led i arbetet med att minska översvämningsrisker i såväl befintlig som planerad bebyggelse. Med modellen har skyfall med 100-, 200-, 500- och 1000 års återkomsttid beräknats.

Visualiseringar

Tillsammans med Succé kommunikation och Mäklarhuset Partille har vi tagit fram ett tiotal visualiseringar inför försäljning av fastigheterna Slätten 1 och Lundgatan 14 i Lunden, Göteborg. Projektet innefattade både interiöra och exteriöra bilder.

Trafikutredning

Utanför Onsala Montessoriskola i Gottskär har vi tagit fram underlag för en ombyggnation av gata och parkeringsplatser. Uppdraget innefattade en trafikutredning för att bland annat öka säkerheten vid avlämning och upphämtning av barn.

Modernisering av gemensamhetsytor

På Sjöbo i Borås uppdaterar en bostadsrättförening sin innergård och intilliggande parkering. Här skapas odlingsmöjligheter i form av växthus och odlingslådor, fler parkeringsplatser och ytor att umgås på. Projektet innefattar upprättande av förfrågningsunderlag för Mark och Yttre-VA.